Pielgrzymka (hadżdż) nie jest filarem islamu, orzekł popularny kaznodzieja


Kaznodzieja Bractwa Muzułmańskiego Jusuf Al-Karadawi wydał fatwę, w której uznał hadżdż, pielgrzymkę do Mekki, jako…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 31 sierpnia 2018