O różnicy pomiędzy pedofilią i krzywdzeniem zwierząt


Ocenianie danej praktyki lub przekonania w odniesieniu do normy społecznej jest koniecznością, jeśli chce się pozostać…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 31 sierpnia 2018