Ideologia katolickich talibów


W Europie nasila się aktywność radykalnych ugrupowań katolickich. Ich celem jest wprowadzenie daleko idących zmian w…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 4 września 2018