Ksiądz umierając: „Gwałciliśmy głuchonieme dzieci, bo nie mogły się poskarżyć”


"Było nas conajmniej 10, wybieraliśmy te bezbronne" – wyjawia na łożu śmierci włoski ksiądz z ośrodka dla biednych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 5 września 2018