Z jego działki zniknął głaz. Odnalazł się jako część pomnika


Był głaz i głazu nie ma. Przynajmniej tam, gdzie leżał ostatnio. Kilkutonowego kolosa miał na swojej działce w Piastowie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 6 września 2018