Uczniowie zmuszani do chodzenia na mszę. Religia wciskana między lekcje. Świecka szkoła 2018


Wyjście na mszę w trakcie lekcji i zajęcia z religii między innymi przedmiotami – tak polskie szkoły zabiegają o to, by…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 7 września 2018