Jak przetrwać w seminarium? Kim są polscy duchowni?


W katolickich seminariach duchownych w Polsce studiuje jedna czwarta kleryków Europy. Są dziećmi swoich czasów: znają…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 7 września 2018