Nina Sankari: Bez uwolnienia Polski od opresji religijnej nie będzie tu wolności myśli, słowa, sumienia. Nie będzie demokracji


Transformacja demokratyczna w Polsce została obarczona fatalną skazą – sojuszem tronu i ołtarza. A największymi…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 10 września 2018