W Sejmie projekt nowego święta. Przedsiębiorcy nie muszą się martwić o nowy dzień wolny


14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. W Sejmie znalazł się projekt przygotowany przez posłów, którzy chcą w ten sposób…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 13 września 2018