Ksiądz psychologiem szkolnym? Nikt inny nie chciał tego etatu, tłumaczy dyrektorka


Dyrektorka jednej z łódzkich podstawówek nie widzi nic złego w tym, by szkolnym psychologiem był ksiądz.

- To, że ktoś…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 13 września 2018