Premier Morawiecki w Poznaniu: „Polska suwerenna była i jest konkretnym wyrazem wiary, wyprowadzonym z korzeni wiary chrześcijańskiej”


Premier Morawiecki w Poznaniu: „Polska suwerenna była i jest konkretnym wyrazem wiary, wyprowadzonym z korzeni wiary…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 14 września 2018