Awaria w Zakładach Produkcji Wody Święconej


Czym się święci wodę święconą – zapytał szatan z ósmej klasy i to pytanie świadczyło o tym, iż rok szkolny zaczął się na…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 18 września 2018