Włam na konto, ban od Facebooka i pogróżki. Powód? Utworzenie eventu, który promuje „Kler”


"Masowe oglądanie filmu 'Kler' w celu jego popularyzacji" to jedno z najpopularniejszych wydrzeń na Facebooku. Zapisało…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 20 września 2018