Kościół stał się dla władzy wygodną dekoracją


Jak długo władze polskiego Kościoła mogą tolerować instrumentalne traktowanie przestrzeni sacrum dla politycznych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 20 września 2018