Zarzuty pod adresem ks. Jacka Stryczka. Jurek Owsiak zabrał głos


Nie cichnie burza wokół ks. Jacka Stryczka i szokujących doniesień na temat Szlachetnej Paczki. Głos w tej sprawie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 21 września 2018