Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa


Przypominamy tekst Richarda Dawkinsa sprzed 6 lat o mitycznej dominacji chrześcijan w społeczeństwie brytyjskim. W…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 24 września 2018