Sądy nadal niepokorne. Wielki sojusznik obozu władzy będzie miał kłopoty


Kwestia wydatków fundacji Lux Veritatis, związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem od lat są przedmiotem dociekań…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 27 września 2018