Dania: Media publiczne mają kłaść nacisk na chrześcijaństwo


Nowa umowa regulująca działalność radiofonii i telewizji publicznej zawarta między duńskim Ministerstwem Kultury i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 27 września 2018