Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich apeluje o zablokowanie „upokarzającego katolików” filmu „Kler”


Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich apeluje o zablokowanie "upokarzającego katolików" filmu "Kler"

- Z apelem do…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Niedziela, 30 września 2018