„17 uczniów wybrało etykę. Religię – dwóch”. Nauczyciel mówi o przełomie, nigdy nie miał tylu uczniów


"17 uczniów wybrało etykę. Religię – dwóch". Nauczyciel mówi o przełomie, nigdy nie miał tylu uczniów

Paweł Drygas od…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Niedziela, 30 września 2018