Islamiści grożą DW. Poszło o równouprawnienie kobiet


Obelgi, wezwania do bojkotu a nawet pogróżki – takie reakcje wywołała emisja w Sudanie programu telewizji Deutsche Welle…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 2 października 2018