Religijny i ateistyczny wizerunek człowieka


Fundamentalną różnicą pomiędzy chrześcijańskim i ateistycznym światopoglądem jest sposób, w jaki widzą one rolę i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 3 października 2018