Wygrana walka o lekcje religii. Z wniosku do szkoły usunięto niestosowny zapis


We wniosku o przyjęcie kandydata do I klasy w kieleckiej szkole, rodzic musiał zadeklarować, czy dziecko będzie chodziło…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 12 października 2018