Polsat tworzy kanał chrześcijański. Start w rocznicę wyboru Jana Pawła II


W poradnikowym programie porannym ma być mowa m.in. o mądrym i dojrzałym patriotyzmie. Drugą oś programową ma stanowić…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 12 października 2018