Ksiądz został prawomocnie skazany za molestowanie seksualne nieletniej. Biskup Jan Wątroba: Jego wina jest wątpliwa


Ksiądz został prawomocnie skazany za molestowanie seksualne nieletniej. Biskup Jan Wątroba: Jego wina jest…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 12 października 2018