Świątynia Opatrzności Bożej. Muzemum Jana Pawła II dostało już od państwa prawie 90mln zł i wciąż nie jest gotowe…


Sprowadzona z Włoch kapa Jana Pawła II, którą pokazano w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ma się stać ozdobą muzeum w…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 17 października 2018