Bądź wierny ideałom


Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przeddzień rocznicy uprowadzenia i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 18 października 2018