„Ograniczę ekspansywną obecność jednej religii w szpitalach”. Pomysły na świecką Warszawę


Byłam jedyną osobą w radzie miasta, która protestowała przeciwko wydaniu 6 mln zł na dni młodzieży" – mówiła Paulina…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 22 października 2018