Opłaty za chrzest. „Nowa dusza to największa ofiara”, ale średnio to 130 złotych


130 zł – tyle średnio trzeba zapłacić za ochrzczenie dziecka w polskich parafiach, ale konkretnych kwot księża nie lubią…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 23 października 2018