Marta Abramowicz: Tomek wydał 20 tys. euro, by dowiedzieć się, że jego ojcem jest ksiądz


Tomek wiele lat nie znał ojca. Ludzie mówili, że jest podobny do księdza, przyjaciela matki. Ta się wypierała, milczała…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 25 października 2018