Muzułmanki bronią praw ofiar nadużyć seksualnych


FACE (Facing Abuse in Community Environments) to organizacja non-profit z siedzibą w Teksasie, prowadzona przez…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 26 października 2018