Biskupi skrytykowali Tęczowy Piątek. „Szkoła musi przestrzegać prawa!”


"Rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole" – piszą…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 26 października 2018