René Girard: Islam stwarza zagrożenie, ponieważ staje się narzędziem apokaliptycznym


Terroryzm znowu osiągnął poziom przemocy. Ten fenomen jest mimetyczny i przeciwstawia sobie dwie krucjaty, dwie formy…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 30 października 2018