Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni


W niniejszym odcinku przedstawię (w kolejności chronologicznej) następnych reformatorów religijnych, których burzliwą i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 31 października 2018