Plan lekcji w rękach biskupa. Rodzice znaleźli sposób na zmniejszenie liczby lekcji religii


Lekcje od 7 do 17, nadmiar prac domowych i religia w środku zajęć to tylko niektóre ze skutków ubocznych reformy…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 31 października 2018