Hawaje: Sąd zgodził się na budowę gigantycznego teleskopu na świętej górze


Hawajski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę gigantycznego teleskopu na górze, którą rdzenni…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 2 listopada 2018