Dom biskupa, który pomógł w rozwodzie królowi na sprzedaż


Latimer Manor, należący do biskupa Hugh Latimera, to jeden z najładniejszych zachowanych średniowiecznych dworów…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 8 listopada 2018