„Cud Eucharystyczny” w Sokółce nie blaknie. Archidiecezja Białostocka wydała oświadczenie


"Cząstka Ciała Pańskiego przechowywana w kolegiacie pw. św. Antoniego w Sokółce (…) nie zmieniła swojego kształtu i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 13 listopada 2018