Czy agnostycy są ateistami?


Czy agnostycy są ateistami? Bertrand Russell twierdził, że nie: "Ateista – wywodził – podobnie jak chrześcijanin,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 16 listopada 2018