W Łodzi mniej niż połowa uczniów chodzi na religię. Skutek deformy PiS i spadku religijności


Ponad połowa uczniów łódzkich szkół zrezygnowała z uczęszczania na religię. Uczniowie, którzy i tak dużo czasu spędzają…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 16 listopada 2018