Astronomowie odkryli kolejną super-Ziemię


Astronomowie korzystający z aparatury Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) na łamach czasopisma "Nature"…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 19 listopada 2018