Polska Cerkiew po stronie Moskwy


W sporze o autokefalię dla Ukrainy Polski Kościół Prawosławny jako jeden z niewielu wspiera stanowisko Cerkwi…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 20 listopada 2018