Kardynał Paul Cordes: To diabeł inspiruje ataki na księży


Kryzys nadużyć seksualnych wśród duchownych jest wykorzystywany przez diabła w jego próbach zniszczenia Kościoła. To…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 21 listopada 2018