„Kobieta w doktrynie islamu”


Pod tym wlaśnie tytułem, staraniem Centrum Studiów nad Politycznym Islamem (CSPI) ukazała się kolejna już książka Billa…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 22 listopada 2018