Korona orła w godle Polski otrzyma krzyż?


Do Sejmu trafi inicjatywa obywatelska dotycząca zmiany polskiego godła. Czy kryją się za nią też cele polityczne?
19…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 23 listopada 2018