„Zachwyt i inne skutki wiary”


„Zachwyt i inne skutki wiary” – to tytuł najnowszej książki ks. prof. Jerzego Szymika, która ukazała się nakładem…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 26 listopada 2018