UISG wzywa zakonnice do zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele. „Potępiamy kulturę ciszy”


Globalna organizacja zakonnic potępiła „kulturę ciszy i tajemnicy” wokół wykorzystywania seksualnego w Kościele i wzywa…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 28 listopada 2018