Msza za Hannę Gronkiewicz-Waltz. „Potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże”


Metropolita warszawski odprawił mszę św. w intencji dziękczynnej za zakończoną prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. W…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 29 listopada 2018