Wreszcie „dobra zmiana” w Kościele. Dzieci nie będą mogły przebywać na plebanii


1 grudnia wejdzie w życie "Kodeks właściwego postępowania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży". Kler i katecheci…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 30 listopada 2018