Chrześcijaństwo versus LLiberalizm


Pewien stereotyp: chrześcijaństwo versus komunizm

Upowszechniony w naszym kraju, zwłaszcza przez Kościół katolicki,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 4 grudnia 2018